Categories
Finanse Na Wyspach

Odpowiednik 500+ w Wielkiej Brytanii

Czasem czyta się w prasie, jakie to wysokie „benefity” są w tej Wielkiej Brytanii. Tak więc postanowiłam, że rozpocznę wtorkową serię #FinanseNaWyspach, która będzie bardziej merytoryczna bądź, jeżeli Cię ona nie dotyczy, będzie po prostu finansową ciekawostką. Przyznam, że jeżeli chodzi o finanse personalne to temat benefitów jest tak skomplikowany i wielowarstwowy, że chyba tylko rachunek różniczkowy może mu dorównać.

Tak, więc dziś w formie finansowej ciekawostki Child Benefit czyli (wydaje mi się) odpowiednik 500+ w Polsce. Zobaczmy kto może się ubiegać o taki zasiłek na dziecko.

👨‍👩‍👧 Osoby, które są odpowiedzialne za wychowanie dziecka do 16tego roku życia, badź do 20tego roku życia w przypadku, gdy dziecko studiuje. Warto tutaj podkreślić, że o Child Benefit może ubiegać się tylko jedna osoba, która będzie wówczas otrzymywać taki zasiłek przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Warto, więc przed złożeniem wniosku zastanowić się i przedyskutować z partnerem/partnerką, kto powinien taki wniosek złożyć. Osoba nieskładająca wniosku o Child Benefit powinna się tak czy tak zainteresować tym tematem. Dlatego? Bo pomimo, że na jej konto nie będzie wpływać Child Benefit to w przypadku przekroczenia pewnego progu zarobków osoba ta będzie musiała zapłacić tzw High Income Child Benefit Charge, czyli nic innego jak podatek w potocznym słowa tego znaczeniu.

👨‍👩‍👦‍👦 Zasiłek na dziecko należy się od dnia narodzin dziecka, ale żeby ubiegać się o taki zasiłek trzeba najpierw zarejestrować dziecko w urzędzie, a następnie złożyć odpowiedni wniosek, który możecie znaleść pod tym linkiem. Taki wiosek (na dzień pisania tego postu) wysyła się pod następujący adres:

Child Benefit Office (GB) Washington NEWCASTLE UPON TYNE NE88 1ZD

👨‍👩‍👧 Wysokość takiego zasiłku wynosi w roku podatkowym 2020/2021 (przypominam, ze rok podatkowy w Wielkie Brytanii zaczyna się 6 kwietnia a kończy 5 kwietnia następnego roku) £21.05 na tydzień, a £13.70 na tydzień na każde kolejne dziecko.


👭 Zasiłek ten wypłacany jest co 4 tygodnie. Warto wziąć to pod uwagę przy wpisywaniu takiego oto zasiłku do Twojego miesięcznego planu finansowego (aka budżet) jako przychód. Po pierwsze, jest on wypłacany co 4 tygodnie, więc środki pieniężne nie będą wpływać tego samego dnia miesiąca. Po drugie, warto wiedzieć ile tych środków wpłynie.

  • liczba tygodni w roku: 52
  • wysokość zasiłku Child benefit na pierwsze dziecko: £21.05 na tydzień
  • liczba 4 tygodniowych okresów w roku to 13 (52 tygodnie dzielone na 4); pamiętaj, że miesiąc ma średnio 4.3 tygodnie a nie 4
Wysokość Child benefit na pierwsze dziecko

Mnożymy kwotę zasiłku na tydzień przez 52 tygodnie w roku: £21.05*52 = £1,094.60. Kwotę roczną dzielimy na 13, ponieważ tyle jest 4 tygodniowych okresów w roku. £1,094.60 / 13 = £84.20.

Powyższą kwotę otrzymasz na konto bankowe 13 razy w roku. Znaczy to, że będzie jakiś miesiąc, w którym otrzymasz tę kwotę dwa razu w tym samym miesiącu choć nie tego samego dnia.

WYSOKOŚĆ CHILD BENEFIT NA drugie i każde kolejne DZIECKO

Jest to £13.70 na tydzień i podstawiamy to do tego samego wzoru: £13.70*52/13 = £54.80. Tak samo jak w w/w przypadku, kwota ta wpłynie na konto bankowe 13 razu do roku, więc będzie miesiąc, w którym wpłynie ona dwa razy.👩‍👧‍👦 Zasiłek wypłacany jest bez względu na sytuację materialną rodziny (po ang. not means-tested). Innymi słowy każdy rodzic bądź opiekun prawny jest do tego zasiłku upoważniony, choć nie każdy rodzic jest traktowany tak samo. Już tłumaczę:

🆘 Jeżeli jeden z rodziców (nie ma znaczenia czy są małżeństwem i czy razem ze sobą żyją czy się rozstali) ma „skorygowany dochód netto” powyżej £50,000.00 w roku podatkowym to taka osoba będzie musiała zapłacić opłatę (dla uproszczenia możemy ja nazwać podatkiem, choć nie jest ona podatkiem w sensie definicji) od otrzymania Child Benefit. Więc tak naprawdę zasiłek ten jest trochę jak wydmuszka. Myślisz, że masz jajko, ale zaraz może się okazać się ze jest ono puste.

❌ Jeżeli zaś ta sama osoba zarobi w roku podatkowym £60,000 to w/w opłata będzie taka sama jak suma zasiłku, więc teoretycznie nie opłaca się wó otrzymywać Child Benefit ⠀

‼️obowiązek opłaty nakłada się na tą osobę w związku, które przychód jest >£50,000 w roku podatkowym pomimo np, tego, że wniosek o Child Benefit złożyła osoba, której przychód jest <£50,000 w roku podatkowym. To dlatego właśnie, rząd twierdzi, że jest to benefit wypłacany bez względu na sytuację materialną co jest „kreatywnym” rozwiązaniem wprowadzającym w błąd ⠀

🔛 Najważniejsza kwestia: jak otrzymujesz jakiekolwiek zasiłki lub benefity to pamiętaj, że powinny one być wpisane do budżetu jako przychód 🔛